MT_pretHeader 2Lab
Đào tạo quản lý năng lượngGiới thiệu TT kỹ thuật nhựa-cao su và đào tạo quản lý năng lượngBàn giao máy sản xuấtCompound

Chức năng, nhiệm vụ


1/. Chuyên ngành về công nghệ, vật liệu nhựa-cao su và khuôn mẫu.
 • Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào việc phát triển ngành công nghiệp nhựa, cao su.
 • Hoạt động chuyên ngành phân tích đánh giá chất lượng, kiểm định và chứng nhận sự phù hợp chất lượng sản phẩm ngành nhựa, cao su.
 • Đào tạo nguồn nhân lực kinh tế kỹ thuật phục vụ ngành nhựa, cao su, trong đó có chương trình đào tạo thiết kế khuôn.
 • Sản xuất thử nghiệm và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản phẩm kỹ thuật cao.
 • Tư vấn khoa học công nghệ và xúc tiến kinh doanh cho doanh nghiệp ngành nhựa, cao su.
2/. Đào tạo cán bộ quản lý năng lượng:
     Đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý năng lượng trong các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm của thành phố và các tỉnh phía Nam.

NHIỆM VỤ CỤ THỂ
 1. Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến và hiệu quả vào việc phát triển ngành công nghiệp nhựa, cao su. Đào tạo chương trình thiết kế, chế tạo các loại khuôn mẫu nhựa, cao su; sản xuất thử nghiệm và chuyển giao công nghệ.
 2. Chuyên phân tích, đánh giá chất lượng các sản phẩm nhựa, cao su hướng đến việc xây dựng Trung tâm kiểm định và chứng nhận sự phù hợp chất lượng sản phẩm ngành nhựa, cao su.
 3. Thực hiện các hoạt động và dịch vụ tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp trong lĩnh vực: sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất, đào tạo nguồn nhân lực kinh tế kỹ thuật cho ngành nhựa, cao su theo yêu cầu.
 4. Đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý năng lượng trong các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm của thành phố và các tỉnh phía Nam. Tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật, đào tạo dồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý năng lượng, cán bộ tư vấn kiểm toán năng lượng.
 5. Phối hợp với Bộ Công Thương và liên kết với các Trung tâm năng lượng, các trường đại học trong và ngoài thành phố tổ chức đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý năng lượng, kiểm toán năng lượng.
 6. Tăng cường hiệu  quả sản xuất và xúc tiến kinh doanh với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thông qua hình thức phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm, xúc tiến kinh doanh; tổ chức các hội nghị, hội thảo, triển lãm, hội chợ chuyên đề về ngành nhựa, cao su trong và ngoài nước.
 7. Cung cấp thông tin khoa học, kỹ thuật công nghệ ngành nhựa, cao su; liên  kết và hợp tác về đào tạo kỹ thuật và nghiên cứu, sản xuất thử với  các tổ chức trong và ngoài nước nhằm phát triển ngành nhựa và cao su tại thành phố và cả nước.
Trở về
Thông tin khác
Giá vàng
Loại Mua Bán
Tỷ giá ngoại tệ
   
 

  Thống kê truy cập

  Đang Online: 13
  Lượt truy cập: 11,522