MT_pretHeader 2Lab
Đào tạo quản lý năng lượngGiới thiệu TT kỹ thuật nhựa-cao su và đào tạo quản lý năng lượngBàn giao máy sản xuấtCompound

Cơ cấu tổ chức

Trung tâm Kỹ thuật Nhựa-Cao su và Đào tạo quản lý năng lượng là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập, nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật mới trong lĩnh vực nhựa, cao su và đào tạo quản lý năng lượng, trực thuộc và chịu sự quản lý của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh.
          Bộ máy tổ chức quản lý của Trung tâm bao gồm các phòng chức năng và các xưởng thực nghiệm như sau :
1/. Các phòng chức năng:
·        Phòng Nghiệp vụ Tổng hợp
·        Phòng Hợp tác Kinh doanh
·        Phòng Kiểm nghiệm và Đánh giá chất lượng
·        Phòng Tài chính Kế toán

2/. Các xưởng thực nghiệm:
·        Xưởng thực nghiệm Nhựa
·        Xưởng thực nghiệm Cao su
·        Xưởng Thiết bị đào tạo quản lý năng lượng
         Xưởng Thiết kế chế tạo khuôn mẫu
Trở về
Thông tin khác
Giá vàng
Loại Mua Bán
Tỷ giá ngoại tệ
   
 

    Thống kê truy cập

    Đang Online: 14
    Lượt truy cập: 11,523